Рекламации

1. Какво е рекламация?

Рекламация на продукт е процеса, в който Вие като клиент, предявявате правото си да върнете обратно стока закупена от нас. На рекламация подлежи всяка стока,
която не отговаря на заявената от клиента. При явно несъответствие на получената стока със заявената, клиента трябва незабавно да свъже с нас. Несъответствието
се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента.