Политика Поверителност

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Българска фирма Зенит Груп 05 ООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

Къде www.zenitgroup.com съхранява Вашите данни?

www.zenitgroup.com ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас.
www.zenitgroup.com няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде.
Служителите на Mebelino.bg са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Кой има достъп до Вашите данни?

Вашите данни може да се споделят в рамките на Зенит Груп 05 ООД.
Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън Зенит Груп 05 ООД. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги.

За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, www.zenitgroup.com ще Ви информира дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

e-mail: zenit_group05@abv.bg

Право на преносимост:
Когато www.zenitgroup.com обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие за общи условия или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, това включва само личните данни, които сте ни предоставили.  Ако нямате профил в www.zenitgroup.com. Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща след като изпратите запитване за предоставяне на лични данни – zenit_group05@abv.bg.

Право на коригиране:
www.zenitgroup.com дава пълно право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.
Ако имате профил в www.zenitgroup.com, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си в раздел Детайни на профила .
Ако нямате профил в www.zenitgroup.com Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща след като изпратите запитване за предоставяне на лични данни – zenit_group05@abv.bg.

Право да бъдеш забравен:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от www.zenitgroup.com по всяко време, освен в следните ситуации:

– Имате отворена поръчка в www.zenitgroup.com, която още не е изпратена или е частично изпратена
– В момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос за поръчка(Подмяна,Проблем,Рекламация)
– Ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата транзакция според счетоводните правила.

Ако желаете да бъдете забравен в www.zenitgroup.com, можете да направите искане за право да бъдеш забравен в като изпратите запитване за това – zenit_group05@abv.bg.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес.
www.zenitgroup.com няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен в следните ситуации:

– Имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена
– В момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос за поръчка(Подмяна,Проблем,Рекламация)
– Имате неуреден дълг към www.zenitgroup.com за поръчка, независимо от начина на плащане
– Ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата транзакция според счетоводните правила.

Как можете да приложите Вашите права?

Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни, поради което имаме служител за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права за личните данни. Винаги можете да се свържете с него на E-mail: zenit_group05@abv.bg

Служител по защита на личните данни:

Определихме отговорник по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на E-mail: zenit_group05@abv.bg. и да изисквате своите права.

Право на подаване на жалба към надзорен орган:

Ако смятате, че www.zenitgroup.com обработва Вашите лични данни по неправилен начин, имате пълното право да се свържете с нас на E-mail: zenit_group05@abv.bg. Също така имате право да подадете жалба за неправомерно обработване на личните данни към надзорен орган за защита на личните данни.