Общи условия

Термини

 

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на ЗенитГруп – 05 ООД. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между ЗенитГруп – 05 ООД и Клиента.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

  • ЗенитГруп – 05 ООД е търговско дружество с наименование „ЗенитГруп – 05” ООД, ЕИК: —— със седалище и адрес на управление град Пловдив, 4004, бул. Кукленско шосе, 39, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е – магазина: www.zenitgroup.com.
  • Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
  • Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
  • Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www.zenitgroup.com.
  • Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.

First question

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Second question

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Third question

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Fourth question

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Fifth question

Toggle content goes here, click edit button to change this text.